Proces ukotvenia právneho postavenia spoločnosti ukončený

16.03.2014 11:10

Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s novým zákonom 97/2013 Z.z. zhromaždením dňa 2.2.2014, a ďalej ich akceptáciou Pozemkovým a lesným odborom OÚ Levice, bol ukončený proces právneho ukotvenia našej spoločnosti. Doklady o tom sú umiestnené v sekcii Dokumenty. Skončilo tak obdobie  neistoty a spochybňovania existencie našej spoločnosti.

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com