Orgány spoločnosti

Výkonný výbor:

 

 

Mgr. Uhliar Ján

        predseda spoločnosti a výkonného výboru

Grída Slavomír

        starostlivosť o les

Híc Ján

        organizácia a riadenie brigádnickej činnosti, spolupráca s poľovným združením

Hrnčiar Ján

        finančné a daňové náležitosti, účtovná uzávierka

Ing. Chmelničný Libor

        vnútorné predpisy a smernice, organizačné záležitosti

Zachar Ján              

        správa agendy

Ošust Milan         požiarna agenda

Dozorná rada:

 

Bátovský Milan                    predseda dozornej rady

Ing. Hrtánek Jaroslav         člen DR

Nemec Pavel                        člen DR

 

 

Grída Slavomír                  lesný  hospodár

 


 

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com