Predaj dreva

Aktuálne ceny dreva:

- tvrdé palivové drevo        1. CÚ - 10 EUR/pm pre podielnika s účasťou na brigádach

                                       2. CÚ - 15 EUR/pm  pre podielnika bez účasti na brigádach   

 

- Koeficient pre rok 2021 stanovený na 0,6 prm/podiel 

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com