Oznam

31.12.2017 18:36

Vážení členovia,

 

Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstve. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou žiadame všetkých nových členov a podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiadame za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny je možné zasielať :

- e-mailom:    urbardevicany@gmail.com

- poštou na adresu spoločenstva

- predkladať pri prezentácii na VZ.

Ďakujeme , výbor ULPS

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com