Nový zákon 97/2O13 o pozemkových spoločenstvách

08.05.2013 22:01

26. marca 2013, Národná rada SR schválila nový zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý má číslo v Z.z. 97/ 2013. Zároveň NR SR zrušila dovtedy platný zákon č. 181/1995 Z.z. Z uvedeného nového zákona vyplývajú pre naše spoločenstvo určité termínované povinnosti, ktoré bbude postupne výbor ULPS zabezpečovať. Plné znenie nového zákona nájdete v sekcii "Legislatíva".

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com