Informačné tabule

09.09.2018 21:16

Na vstupoch do urbáru sme začali s montážou nových informačných tabúľ, fotky sú v sekcii fotogaléria.

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com