STRÁNKA PRE VAŠE PRÍSPEVKY

Diskusné fórum

Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Miloš Gubčo 03.03.2020
Vážený predseda a spoločenstvo urbáru Devičany, do plánovanej schôdze požadujem zaradiť bod pasienky a lúky urbáru Devičany.
1. Kto je ich majiteľom
2. Ako boli tieto pasienky a lúky prevedené na niekoho, keď to nebolo odsúhlasené VZ.
3. Koľko ročne platí za prenájom majiteľ týchto parciel
4. Aké sú zisky od majiteľov týchto parciel má spoločenstvo s toho prínos
5. Sú zahrnuté tieto hodnoty do výplaty urbarnikov spoločenstva.
6. Problematika pasienkov je zanedbávaná počas fungovania urbáru a žiadam prehodnotiť koľko mohla spoločnosť získať EUR ya užívanie týchto pozemkov a aká je spätná vymožiteľnosť za neoprávnené užívanie týchto parciel a koľko rokov dozadu.
Na VZ budem a požadujem kompetentné stanovisko.

<< 1 | 2

Pridať nový príspevok

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com