Zverejnenie výročnej členskej schôdze

Miloš GubčoD 25.07.2020
Dňa 12.6.2020 bola konaná výročná členská schôdza ÚLPS Devičany, k dnešnému dátumu nie sú na webovej stránke urbáru Devičany žiadne dostupné informácie o zápisnici členskej schôdzi.Konanie členskej schôdzi je podmienená účasťou členov spoločnosti. S prihliadnutím na účasť za posledné roky je prezentácia účastníkov neoprávniteľná. Zastupovanie členov spoločnosti je neprávoplatné, nie je overené štatutárnym orgánom, taktiež splnomocnenia o zastupovaní nie sú priložené k zápisniciam k výročným členským schôdzam. Samozrejme v stanovách ÚLPS Devičany je schválené čo neprekáža podvodu, žiadam o zmenu v stanov ách o zastupovaní s tým, že splnomocnenie musí byť potvrdené štatutárnym orgánom spoločnosti SR.

Pridať nový príspevok

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com