Daň za nehnuteľnosti

Miloš Gubčo 25.07.2020
Vážený predseda a výbor ÚLSP Devičany,
pri výročnej členskej schôdzi ÚLPS Devičany konanej dňa 12.6.2020, okrem iného bolo predsedom spoločenstva na členskej schôdze prednesené, " Dane za nehnuteľnosť si každý člen spoločenstva za ďalšie roky budeme platiť osobne, aby ste neboli prekvapení".
Pán predseda spoločnosti ÚLPS Devičany, akým právom a zdôvodnením obhájite spolu s výborom túto platbu daní. Dodnes na čele s Tebou a výborom spoločenstva, okrádate spoločnosť na pokračujete v okrádaní spoločníkov a preto sa pýtam, prečo si každý spoločník spoločenstva má platiť daň z prenájmu ? Pýtam sa, kto má platiť dane za danieliu oboru, za trvalé trávne porasty, za odpredaj dreva vykonávaný firmami s ktorými nie sú uzatvorené zmluvy na výrub.
Predseda spoločenstva, vyjadrovať sa o nadchádzajúcich opatreniach o platbe daní za spoločenstvo Ti zatiaľ neprislúcha si predsedom a o vzniklej situácii máš záležitosť možnosť prerokovať na výbore ÚLPS Devičany a nie upozorňovať členov spoločenstva o platbe nehnuteľností. Takáto nehoráznosť nie je ospravedlniteľná obyčajným predsedom a výborom spoločenstva.

Pridať nový príspevok

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com