Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Miloš Gubčo 04.03.2020
Zverejnená zmluva o prenájme pôdy Gunár a Križan je zdrap papiera nie je podpísaná, keby bola právne platná musí byť odsúhlasená VZ. Požadujem uverejniť verejnú Zápisnicu členskej schôdzi ktorou bol schválený prenájom. Upozorňujem, že zápisnicu vytvorenú dodatočne bude možné skontrolovať na vyššom úrade.

Ďalej mám otázku pre lesného hospodára, boli doteraz vykonávané holoruby v lese, v jarkoch, na lúkach, odsúhlasené nadriadenou organizáciou a lesnou správou. Ako boli tieto holoruby zalesňované, Prečo len samočinne, stačí sa prejsť po hore vo vlastníctve urbáru a výsledok je vidieť.

Ďalej, ako sa dodržiavajú ekologické predpisy výrubu, keď máš povolený výrub môžeš si robiť čo chceš s akýmkoľvek náradím, motorickým prostriedkom a s tým súvisiacim materiálom. Kontroluje to niekto a kto je za to zodpovedný.

Správca webovej stránky prosím aby všetky moje pripomienky boli prejednané výborom urbáru a zároveň aj zakomponované do plánovanej výročnej schôdzi.
Ďakujem
Miloš Gubčo

Pridať nový príspevok

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com