Zmluvy na výrub v urbáre zmluva za Danieliu oboru

Miloš Gubčo 03.03.2020
Požadujem ďalej zaradiť do VZ dva body:
Zverejnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré vykonávajú výrub a predaj dreva. Požadujem ďalej zverejniť zmluvu o Danielej obore a jej prospech pre spoločnosť. Pýtam sa či je Danielia obora právne zaregistrovaná a či spoločenstvo nebude znášať dôsledky za prevádzkovanie obory.

Pridať nový príspevok

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com