Archív článkov

25.10.2021 17:38
Dňa 30. 10. 2021 t.j. v sobotu sa bude konať brigáda - úprava cesty  Pod skalu ,potrebné náradie lopata, motyka,železné  hrable . Zraz  pre záujemcov o 8:00 hod . pred budovou polesia  na Bukovci . 
09.09.2018 21:16
Na vstupoch do urbáru sme začali s montážou nových informačných tabúľ, fotky sú v sekcii fotogaléria.
12.04.2018 00:12
Prosíme všetkých členov ,ktorí  majú záujem dostávať prostredníctvom e-mailu oznámenia ULPS  / brigády ,pozvánky na RZ ,a pod./aby poslali do e-mailu spoločenstva  urbardevicany@gmail.com  svoje meno a mailovú adresu ,ďakujeme.      
31.12.2017 18:36
Vážení členovia,   Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstve. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť...
22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u predsedu ULPS Jána Uhliara. Každý podielnik môže do zoznamov nahliadnuť a skontrolovať si svoje podiely a hlasy. Výbor prijal zásadu, že počet hlasov člena sa bude zásadne odvíjať len od podielov na...
12.03.2017 00:00
Riadne valé zhromaždenie sa uskutoční 23.4.2017. Pozvánku a všetky materiály budú postupne zverejňované v sekcii "Dokumenty - RVZ 2017"
08.02.2016 16:19
POZOR !! Termín riadneho valného zhromaždenia je stanovený na 20.03.2016. Pozvánka na zhromaždenie s uvedeným programom je k dispozícii v sekcii Dokumenty/RVZ 2016
30.01.2016 20:34
Výpis z registra urbárskych spoločností je v sekcii " O nás"
16.03.2014 11:10
Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s novým zákonom 97/2013 Z.z. zhromaždením dňa 2.2.2014, a ďalej ich akceptáciou Pozemkovým a lesným odborom OÚ Levice, bol ukončený proces právneho ukotvenia našej spoločnosti. Doklady o tom sú...
Záznamy: 1 - 10 zo 11
1 | 2 >>

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com