Vitajte na našej novej web stránke

10.10.2012 22:30
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete základné dokumenty spoločnosti, prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o činnosti výboru, prebiehajúcich akciách, brigádach  a o nových aktivitách, ktoré pripravujeme.


Viac tu: http://www.urbar-devicany.sk/archive/news/

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany.

Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Výbor privíta aktivitu členov a pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločnosti.

 

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov:               Urbárske lesné pozemkové

                         spoločenstvo Devičany

Sídlo:                 Devičany č. 75, 93504

Právna forma:     spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:                   31874975

DIČ:                   2021023004

Účet č.:              SK8002000000001885429799 

 

 

Anketa

Čo povieš na naše stránky ?

Obstoja (156)

Celkový počet hlasov: 1765

Kontaktujte nás

Novinky

25.10.2021 17:38
Dňa 30. 10. 2021 t.j. v sobotu sa bude konať brigáda - úprava cesty  Pod skalu ,potrebné...
09.09.2018 21:16
Na vstupoch do urbáru sme začali s montážou nových informačných tabúľ, fotky sú v sekcii...
12.04.2018 00:12
Prosíme všetkých členov ,ktorí  majú záujem dostávať prostredníctvom e-mailu oznámenia...
31.12.2017 18:36
Vážení členovia,   Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje...
22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u...
16.03.2014 11:10
Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s...
08.05.2013 22:01
26. marca 2013, Národná rada SR schválila nový zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý má číslo v...

Kontakt

Urbár Devičany Devičany 75
93504
mail : urbardevicany@gmail.com
0915735194 Uhliar
0907742158 Chmelničný
0905320024 Hrnčiar
0911471764 Grida
0903718717 Zachar
0905923327 Ošust
0910317518 Híc
chmelnicnyliborko@gmail.com